Links

Informatieve website over huisdieren

Informatie over Bravecto

Informatieve website m.b.t Hartproblemen bij de hond

Informatieve website m.b.t. Epilepsie bij de hond

 

Hond mee op reis: alle richtlijnen per land 

Verzekering voor honden:

DogID: Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden

ID Chips: Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van dieren (uigezonderd honden)

Antigifcentrum

Universiteit Diergeneeskunde Gent en Luik

Overkoepelende site voor dierenasiels

Crematoria

Opvang voor gevonden kittens: Cat shelter

Gedragstherapie

Natuurhulpcentrum